1. Kuukausittain maksettavissa jäsenyyksissä 12kk jäsenyys alkaa aina kuukauden 1. päivä. Jos sopimus aloitetaan esim. tammikuun 10. päivä, peritään kyseiseltä kuukaudelta 22 päivän suhteutettu maksu (kk- maksu / 30 päivää x 22 päivää) + seuraavan kuukauden maksu + aloitusmaksu kassaan ja 12kk jäsenyyskausi alkaa 1. helmikuuta. Kertaveloitussopimuksissa 12kk jäsenyysajan aloituspäivä on asiakkaan valittavissa.

2. Kuukausittain maksettavissa jäsenyyksissä maksun eräpäivä on aina kuukauden 7. päivä tai seuraava arkipäivä (peritään kuluvan kuukauden maksu). Mikäli jäsen laiminlyö sopimuksen mukaisen maksunsa, saa hän tästä maksumuistutuksen, mistä perimme 5 €/kerta. Mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksunsa muistutuksista huolimatta, siirtyy lasku perintäyhtiön hoidettavaksi, mistä seuraa lainmukaiset perintä- ja korkokulut.

3. Jäsenellä on oikeus irtisanoa sopimus 1 kk irtisanomisajalla (irtisanomisajankohdasta seuraava kk-veloitus maksettava, jonka jälkeen sopimus raukeaa). Irtisanomismaksu kesken 12 kk jäsenkauden irtisanomisen ajankohdasta riippumatta on 25 €/jäsenyyden voimassaolokuukausi (esim. jäsenyys ollut voimassa 3kk -> 3 kk x 25 = 75 €). Irtisanoutuminen tulee aina tehdä kirjallisesti. Liittymismaksua ei irtisanomistilanteessa palauteta. Irtisanomismaksu on suoritettava irtisanoutumisilmoituksen jättämisen yhteydessä. 12 maksetun jäsenyyskuukauden jälkeen jäsenellä on oikeus irtisanoa sopimuksensa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilman irtisanomismaksua (kts. kohta 3.). Palvelun tarjoaja ei ole velvollinen suorittamaan palautusta kertaveloitussopimuksesta käyttämättä jääneistä kuukausista. Palvelun tarjoajalla on oikeus irtisanoa asiakkaan jäsenyys toistuvista järjestyssääntöjen rikkomisesta tai maksujen laiminlyönneistä johtuen. Jäsenen tulee palauttaa KV-kortti keskukseen viimeiseen jäsenyyden voimassaolopäivään mennessä.

4. Katkot jäsenyydessä, erityistapaukset: Jäsenyyden tilapäisissä keskeytyksissä minimiaika on 2 viikkoa. Jäsenyyden voi keskeyttää tilapäisesti lääkärin todistuksella (sairausloma), palvelukseen astumistodistuksella (asevelvollisuus), muuttotodistuksella (tilapäinen muutto) tai työnantajan todistuksella (työmatka). Raskausaikana jäsenyyden saa katkolle lääkärintodistuksella. Synnytysajankohdasta saa katkon halutessaan ilman lääkärintodistusta enintään yhdeksi (1)
kuukaudeksi. Muutto pois Raahesta on myös peruste jäsenyyden irtisanomiselle ilman irtisanomismaksua (kts. Kohta 3). Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa jäsenyyden kesto on aina 12 kuukautta ilman katkoja, katkot siirtävät siis päättymisajankohtaa.

5. Kuukausittain maksettavissa jäsenyyksissä jäsenyys jatkuu automaattisesti 3kk jäsenyyskauden jälkeen, ellei asiakas kirjallisesti irtisano sopimustaan. Irtisanomisaika on 1 kuukausi (irtisanomisajankohdasta seuraava kk-veloitus maksettava). Kertaveloitussopimus päättyy automaattisesti jäsenyyskauden jälkeen.

6. Mikäli asiakas jatkaa jäsenyyttään ensimmäisten 3kk jälkeenkin, voi hänen kuukausimaksunsa nousta korkeintaan voimassaolevan jäsenhinnaston mukaiseksi. Hinnan korotuksesta tulee ilmoittaa 1kk etukäteen keskuksen ilmoitustaululla.

7. Jäsenellä ei ole oikeutta vuokrata / siirtää / myydä jäsenyyttään kolmannelle osapuolelle.

8. Jäsenkortti voidaan myöntää vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Alle 18 vuotiaan kyseessä ollessa kortin päävastuullinen henkilö on hänen huoltajansa. Tällaisen sopimuksen tekeminen edellyttää huoltajan allekirjoituksen.

9. Pyydettäessä jäsenen on todistettava henkilöllisyytensä. Mikäli jäsen luovuttaa oman jäsenyytensä luvatta kolmannen osapuolen käyttöön, on jäsen velvollinen korvaamaan kortin luvattoman käytön (oma kk-maksu + luvaton käyttö, vähintään 1kk maksu). Toistuvissa väärinkäytöksissä jäsenyys lakkautetaan.

10. Palvelun tarjoajalla on oikeus muutoksiin palvelutarjonnassa.